Kurser och aktiviteter

PTK ordnar ett flertal olika utbildningar och seminarier inom frågor som rör pension, försäkringar och bolagsstyrelser.