Utbilda dig om Trygghetsöverenskommelsen

Publicerat 2022-09-12

Trygghetsöverenskommelsen har kallats den största reformen av anställningstryggheten sedan 70-talet. PTK utbildar förtroendevalda och förbundsanställda om reformens alla delar, men fokus ligger på de tillfällen när det är extra viktigt att förbunden inom PTK uppträder gemensamt.

En nyhet är hur uppsägning vid arbetsbrist ska hanteras, med gemensamma turordningskretsar för alla tjänstemän. Det innebär att samverkan mellan PTK-förbundens lokalt förtroendevalda i så kallade PTK-L blir allt viktigare.

Digital kurs och lärarledd halvdagsutbildning

I utbildningen ”Att förhandla turordning enligt Trygghetsöverenskommelsen” får du först lära dig grunderna i en digital kurs och i tre moduler. Sedan fördjupar du dina kunskaper från den digitala kursen på en lärarledd halvdagsutbildning.

Under utbildningen blandar vi teori och praktiska övningar kring samverkan inom PTK-L, att förhandla avtalsturlista och huvudavtalets regler om undantag som kan tillämpas om ingen avtalsturlista träffas.
Utbildningen finns i en version för förbundsanställda och en annan för förtroendevalda:

Lär dig grunderna – fristående digital kurs

Utbildningens första del finns också som en fristående digital kurs, som du går på egen hand när det passar dig. På den digitala kursen lär du dig hur ni gör för att bilda ett PTK-L och också hur ni sedan ska tänka när ni förhandlar turordning gemensamt.

Om du bara är intresserad av grunderna, kan du alltså gå den digitala kursen utan att anmäla dig till den lärarledda halvdagsutbildningen.

Digital kurs: Att förhandla turordning

Webbkonferens om överenskommelsens alla delar

Men Trygghetsöverenskommelsen innehåller mer än bara nya turordningsregler. På webbkonferensen ”Las, kompetensstöd och omställning – en webbkonferens om Trygghetsöverenskommelsen” får du en överblick över det nya huvudavtalets alla delar med utökat stöd vid arbetsbrist, kompletterande studiestöd vid både kortare och längre studier, förtydligande regelverk kring uppsägning av personliga skäl samt de nya turordningsreglerna. Webbkonferensen vänder sig till både förtroendevalda och förbundsanställda

Las, kompetensstöd och omställning – en webbkonferens om Trygghetsöverenskommelsen

Handbok

Vi har samlat material för om Trygghetsöverenskommelsen för dig som är anställd eller förhandlande förtroendevald vid PTK:s medlemsförbund i en handbok. Här hittar du PTK:s skrifter, Huvudavtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv och länkar till inspelat material.

Handbok om Trygghetsöverenskommelsen