Utbilda dig om Trygghetsöverenskommelsen

Publicerat 2022-12-21

Trygghetsöverenskommelsen har kallats den största reformen av anställningstryggheten sedan 70-talet.
Vill du lära dig om överenskommelsens alla delar kan du gå en digital kurs om detta och för dig som vill fördjupa dig om de nya turordningsreglerna finns både en digital och en lärarledd kurs. Det finns även en handbok om överenskommelsens alla delar för den som vill förkovra sig på egen hand.

En nyhet är hur uppsägning vid arbetsbrist ska hanteras, med gemensamma turordningskretsar för alla tjänstemän. Det innebär att samverkan mellan PTK-förbundens lokalt förtroendevalda i så kallade PTK-L blir allt viktigare.

Digital kurs och lärarledd halvdagsutbildning

I utbildningen ”Att förhandla turordning enligt Trygghetsöverenskommelsen” får du först lära dig grunderna i en digital kurs och i tre moduler. Sedan fördjupar du dina kunskaper från den digitala kursen på en lärarledd halvdagsutbildning.

Under utbildningen blandar vi teori och praktiska övningar kring samverkan inom PTK-L, att förhandla avtalsturlista och huvudavtalets regler om undantag som kan tillämpas om ingen avtalsturlista träffas.
Utbildningen finns i en version för förbundsanställda och en annan för förtroendevalda:

Lär dig grunderna – fristående digital kurs

Utbildningens första del finns också som en fristående digital kurs, som du går på egen hand när det passar dig. På den digitala kursen lär du dig hur ni gör för att bilda ett PTK-L och också hur ni sedan ska tänka när ni förhandlar turordning gemensamt.

Om du bara är intresserad av grunderna, kan du alltså gå den digitala kursen utan att anmäla dig till den lärarledda halvdagsutbildningen.

Du går kursen när det passar dig och i din egen takt.

Digital kurs: Att förhandla turordning

Digital kurs: Trygghetsöverenskommelsen

Trygghetsöverenskommelsen innebär nya möjligheter till vidareutbildning mitt i yrkeslivet och också förändringar i arbetsrätten. På den här digitala kursen lär du dig mer om de nya lagarna om omställnings- och kompetensstöd och omställningsstudiestöd och motsvarande delar i huvudavtalet, samt om de förändringar som skett i lag och avtal vad gäller anställningsskyddet.

Du går kursen när det passar dig och i din egen takt.

Digital kurs: Trygghetsöverenskommelsen

Handbok

Vi har samlat material för om Trygghetsöverenskommelsen för dig som är anställd eller förhandlande förtroendevald vid PTK:s medlemsförbund i en handbok. Här hittar du PTK:s skrifter, Huvudavtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv och länkar till inspelat material.

Handbok om Trygghetsöverenskommelsen

Webbkonferens om överenskommelsens alla delar

På webbkonferensen ”Las, kompetensstöd och omställning – en webbkonferens om Trygghetsöverenskommelsen” får du en överblick över det nya huvudavtalets alla delar. Den digitala kursen om Trygghetsöverenskommelsen ovan bygger på filmerna från denna konferens, och du får ut mer av konferensen om du istället går den digitala kursen, men nedan kan du även se hela sändningen i efterhand eller lyssna på konferensen som podd.

Las, kompetensstöd och omställning – en webbkonferens om Trygghetsöverenskommelsen