Utbilda dig om Trygghetsöverenskommelsen

Publicerat 2024-04-24

Trygghetsöverenskommelsen har kallats den största reformen av anställningstryggheten sedan 70-talet. PTK har digitala utbildningar om alla delar av överenskommelsen som du kan gå när det passar dig. Vill du gå en lärarledd utbildning får du vända dig till ditt förbund.

Utbildningarna vänder sig till både förtroendevalda och förbundsanställda som vill veta mer om Trygghetsöverenskommelsen. En nyhet i huvudavtalet är hur uppsägning vid arbetsbrist ska hanteras, med gemensamma turordningskretsar för alla tjänstemän. Det innebär att samverkan mellan PTK-förbundens lokalt förtroendevalda i så kallade PTK-L blir allt viktigare.

Den digitala kursen om Trygghetsöverenskommelsen bygger på filmerna från webbkonferensen ”Las, kompetensstöd och omställning – en webbkonferens om Trygghetsöverenskommelsen”. Konferensen ger en överblick över huvudavtalets alla delar men du får ut mer av konferensen om du i stället går den digitala kursen. Konferensen kan du titta på i efterhand eller lyssna på som podd.

För dig som är anställd eller förhandlande förtroendevald vid PTK:s medlemsförbund finns en handbok om överenskommelsen. Här hittar du PTK:s skrifter, kommentarer till huvudavtalet samt länkar till inspelat material.

Digitala utbildningar om Trygghetsöverenskommelsen

Övrigt material om överenskommelsen