Utbilda dig om Trygghetsöverenskommelsen

Publicerat 2022-04-05

Trygghetsöverenskommelsen har kallats den största reformen av anställningstryggheten sedan 70-talet. PTK utbildar förtroendevalda och förbundsanställda om reformens alla delar, men fokus ligger på de tillfällen när det är extra viktigt att förbunden inom PTK uppträder gemensamt.

En nyhet är hur uppsägning vid arbetsbrist ska hanteras, med gemensamma turordningskretsar för alla tjänstemän. Det innebär att samverkan mellan PTK-förbundens lokalt förtroendevalda i så kallade PTK-L blir allt viktigare.

Den lärarledda halvdagsutbildningen ”Att förhandla turordning enligt Trygghetsöverenskommelsen” inleds med en digital kurs, som du går på egen hand när det passar dig. På den digitala kursen lär du dig hur ni gör för att bilda PTK-L och också hur ni sedan ska tänka när ni förhandlar turordning gemensamt. På den lärarledda utbildningen, som finns i en version för förtroendevalda och en annan för förbundsanställda, blandar vi teori och praktiska övningar kring samverkan inom PTK-L, att förhandla avtalsturlista och huvudavtalets regler om undantag som kan tillämpas om ingen avtalsturlista träffas.

Men Trygghetsöverenskommelsen innehåller mer än bara nya turordningsregler. På webbkonferensen ”Las, kompetensstöd och omställning – en webbkonferens om Trygghetsöverenskommelsen” som vänder sig till både förtroendevalda och förbundsanställda får du en överblick över det nya huvudavtalets alla delar med utökat stöd vid arbetsbrist, kompletterande studiestöd vid både kortare och längre studier, förtydligande regelverk kring uppsägning av personliga skäl samt de nya turordningsreglerna.

Längre fram kommer vi även att publicera en handbok om Trygghetsöverenskommelsen på ptk.se, där du kan fördjupa dina kunskaper.

Vi har uppdaterat personuppgiftspolicyn. Du kan läsa den på denna länk. För frågor, kontakta oss på info@ptk.se

×