Kommer du ihåg - ekonomi?

Behöver du som arbetstagarledamot fräscha upp dina kunskaper om resultat- och balansräkningar, årsredovisning, nyckeltal och analys? Då är det här rätt digital kurs för dig.
Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis

Fakta

Plats: Digitalt – när du vill

Syfte

Syftet är att du i din egen takt kan repetera de ekonomikunskaper du fått på PTK:s kurser så att du lättare kunna analysera ditt bolags ekonomiska situation.

Utbildningens upplägg

Kursen sker helt digitalt. Du får på ett visuellt och engagerade sätt lära dig hur du aktivt kan använda information från årsredovisningens olika delar.

När din anmälan är godkänd kommer du åt en länk till kursen via Min Sida.

Vem kan anmäla sig?

Den digitala kursen vänder sig till dig som är privatanställd tjänsteman och vald som de anställdas representant i bolagsstyrelsen, som ordinarie eller suppleant. För att få gå kursen måste du ha gått någon av utbildningarna:

  • Förståelse för ekonomi i styrelserummet
  • PTK:s Diplomutbildning eller den äldre grundutbildningen

Efter kursen kommer du att kunna

  • förklara vanliga ekonomiska termer och begrepp.
  • återge vad en resultat- och balansräkning visar.
  • förklara och beräkna de vanligaste nyckeltalen.
  • använda kunskaperna för analys av information i ekonomiska rapporter.
  • kunna ge exempel på vad en årsredovisning ska innehålla.

Anmälan och kostnad

Kursen är kostnadsfri och genomförs digitalt. Som bolagsstyrelseledamot har du rätt till ledighet utan löneavdrag.

Du måste vara inloggad för att anmäla dig till den här kursen.