Introduktion för förtroendevalda och förbundsanställda

Är du ny som förtroendevald (ink försäkringsinformatör) eller förbundsanställd? Behöver du övergripande kunskaper och inspiration för ditt uppdrag inom pension och försäkring? Då är det här utbildningen för dig.

Fakta

Datum: 12 september 2023 09:00 – 16:30

Plats: Fysisk på Freys Hotell, Bryggargatan 12 i Stockholm

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This kurs is currently closed

Syfte

Syftet med utbildningen är att du ska känna till grunderna inom pension och försäkring enligt lag och kollektivavtal på en övergripande nivå.

Utbildningen är också förberedande inför PTK:s grundutbildning i pension och försäkring.

Vem kan gå kursen?

Kursen är på övergripande nivå och kräver inga förkunskaper. Den vänder sig till dig som är:

  • förtroendevald (inklusive försäkringsinformatör) i den lokala fackliga organisationen och kommer i kontakt med dessa frågor

eller

  • anställd i ett av PTK:s medlemsförbund

Utbildningens upplägg

Utbildningen inleds med några enklare webbuppgifter som du får utföra på egen hand innan vi träffas.

Utbildningen äger sedan rum under en dag. Vi arbetar mycket interaktivt och bekantar oss med olika webbplatser som du kan ha nytta av i rollen, till exempel Avtalats Rådgivningstjänst, Pensionsmyndigheten och minpension.se.

Utbildningen avslutas med uppföljning och utvärdering.

Efter utbildningen kommer du att

  • ha fått en övergripande bild av hur pensionssystemet ser ut och veta vilka försäkringar de ITP-försäkrade omfattas av
  • ha fått kunskap om de verktyg som finns, till exempel Avtalats Rådgivningstjänst och minpension.se
  • ha fått tillräckliga förkunskaper för att delta i PTK:s grundutbildning inom pension och försäkring.

Ingen kostnad

Kursen är kostnadsfri. Du har rätt till ledighet och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Läs mer om villkor för våra kurser.

Avbokning

Om du får förhinder att delta på kursen måste du avboka dig snarast möjligt så din plats kan gå till den kursdeltagare som står på tur i väntelistan. Avbokning sker till utbildning@ptk.se

Den här kursen är inte längre öppen för anmälan.