Förståelse för ekonomi i styrelserummet

Behöver du kunskap om resultat- och balansräkningar, årsredovisning och nyckeltal för att kunna bli mer aktiv i styrelserummet? Då är det här rätt utbildning för dig.

Fakta

Datum: 13 september 08:30 – 15 september 2022 16:00

Plats: Webbutbildning i Teams

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This kurs is currently closed

Denna utbildning är obligatorisk för dig som vill anmäla dig till våra övriga fortsättningsutbildningar för bolagsstyrelseledamöter.

Syfte

Syftet med utbildningen är att du ska få kunskap och förståelse för vad en årsredovisning ska innehålla, hur resultat- och balansräkningen är uppbyggd, vilka de vanligaste nyckeltalen är och hur en årsredovisning kan analyseras.

Vem kan anmäla sig?

Utbildningen vänder sig till dig som är privatanställd tjänsteman och vald som de anställdas representant i bolagsstyrelsen, som ordinarie eller suppleant.

För att få gå utbildningen måste du

  • ha gått utbildningen Rollen som bolagsstyrelseledamot.
  • ha minst tre planerade styrelsemöten per år.

Utbildningens upplägg

Inför kursen kommer du att få förberedande webbuppgifter att göra på egen hand.

Kursen genomförs som en webbutbildning i Teams. Du får genom teori, övningar och diskussioner en introduktion till årsredovisningens innehåll och hur den kan användas för att analysera en verksamhet.

Efter utbildningen kommer du att kunna

  • känna igen och ge exempel på årsredovisningens olika delar
  • återge och förklara vad en resultat- och balansräkning visar
  • beskriva, beräkna och förklara de vanligaste nyckeltalen
  • använda kunskaperna för analys av information i en årsredovisning

Anmälan och kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Som bolagsstyrelseledamot har du rätt till ledighet utan löneavdrag.

 

Den här kursen är inte längre öppen för anmälan.