Utbildningsunderlag – Att förhandla turordning

Att samverka i PTK-L

I den här modulen får du grundläggande kunskaper i hur det går till att bilda ett lokalfackligt samverkansorgan, ett så kallat PTK-L, och varför det är bra att göra.

Att förhandla avtalsturlista

I den här modulen får du grundläggande kunskaper i att förhandla en avtalsturlista efter att arbetsgivaren har fattat beslut om att säga upp personal på grund av arbetsbrist i samband med en omorganisation.

Om ingen avtals­turlista träffas

I den här modulen får du grundläggande kunskaper i vad som gäller om ingen avtalsturlista kan träffas. Då blir det istället förhandlingar enligt 22 § LAS och arbetsgivaren har möjlighet att tillämpa huvudavtalets regler om undantag.