Att förhandla turordning enligt Trygghets­överenskommelsen

Nya regler i lag och huvudavtal innebär ett ökat behov av samordning mellan förbunden inom PTK när det gäller att förhandla turordning. På den här utbildningen lär du som är förbundsanställd dig hur de nya reglerna kan tillämpas i praktiken.

Fakta

Datum: 01 december 2022 13:00 – 16:00

Plats: Teams

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This kurs is currently closed

Syfte

Syftet med utbildningen är att du ska få en fördjupad kunskap om turordningsförhandlingar enligt Trygghetsöverenskommelsen. Du ska också få kunskap om och förståelse för hur du kan stötta lokalt förtroendevalda att verka inom PTK-L. Du lär dig även vad som gäller vid turordningsförhandlingar på företag som inte omfattas av Trygghetsöverenskommelsen.

Vem kan anmäla sig?

Utbildningen vänder sig till dig som är ombudsman eller rådgivare på något av PTK:s medlemsförbund.

Utbildningens upplägg

Innan vi ses kommer du att få genomgå en digital kurs i tre moduler: att samverka inom PTK-L, att förhandla avtalsturlista och vad händer om man inte kommer överens om en avtalsturlista. Den tar cirka 45 minuter och du går den på egen hand när det passar dig. Du får information om hur du gör för att gå utbildningen i god tid inför det lärarledda kurstillfället.

Den lärarledda utbildningen sker sedan via Teams och tar tre timmar. Vi blandar repetition och fördjupning av den digitala kursen med gruppövningar där du som deltagare får tänka själv kring hur regelverket kan fungera i praktiken.

Efter utbildningen kommer du att

  • förstå vikten av att förtroendevalda i tjänstemannaförbunden samarbetar lokalt och veta hur ni ska vägleda förtroendevalda i arbetet med att verka genom PTK-L
  • kunna ge förtroendevalda som förhandlar om avtalsturlista relevant rådgivning
  • veta vad som gäller om ingen avtalsturlista tecknas och kunna förhandla turordning enligt Trygghetsöverenskommelsen
  • kunna förhandla turordning på företag utan kollektivavtal.

Ingen kostnad

Utbildningen är kostnadsfri för anställda inom PTK:s medlemsförbund.

Den här kursen är inte längre öppen för anmälan.