Rollen som bolagsstyrelseledamot

Publicerat 2023-11-13

Ny i styrelsen och vill veta mer om ditt ansvar och hur du kan påverka? Vill du sedan gå PTK:s fortsatta utbildningar inom bolagsstyrelsefrågor? Då är den här kursen första steget för dig.

Rollen som bolagsstyrelseledamot är för dig som är ny i styrelsen och vill veta mer om ditt ansvar. Det är vår grundutbildning, som är obligatorisk för att kunna gå övriga bolagsstyrelseutbildningar.

Under en dag går vi igenom vad din roll innebär och hur du kan nå inflytande. Vi besvarar frågor som: Vilka rättigheter och skyldigheter har jag? Vad får jag säga på styrelsens möten? Vad får jag berätta för mina kollegor? Hur kan jag påverka?

Vem kan gå kursen?

Utbildningen vänder sig till dig som är privatanställd tjänsteman och vald som de anställdas ledamot i bolagsstyrelsen, som ordinarie eller suppleant.

Efter utbildningen kommer du att

  • förstå vad rollen som styrelseledamot innebär och kunna beskriva den
  • veta vilket ansvar en ledamot har och kunna ge exempel
  • ha en övergripande bild av de mest väsentliga lagar och regler som styr uppdraget.

”Mycket bra kurs, duktiga föreläsare och väldigt positivt att få kontakta dem även efter kursen. Stort tack”

En tidigare deltagare

Tid och plats

Alla kurstillfällen är webbaserade och hålls i Teams.