Orienteringskurs i pension och försäkring

Publicerat 2023-04-27

Denna kurs utgår hösten 2023. Vi tar emot anmälningar till höstens sista del 2 från dig som tidigare gått del 1 av kursen.

Den här kostnadsfria utbildningen ger dig grunderna på en övergripande nivå inom pension och försäkring enligt lag och kollektivavtal. Du kommer också få med dig användbara verktyg och skapa nätverk med andra som jobbar i liknande roller.

Under utbildningen lär du dig vilka försäkringar som ingår i ITP och hur de fungerar, lyssnar till representanter från till exempel Pensionsmyndigheten och Avtalat, och får tips på hur du bäst kan uppmuntra dina kollegor att själva bli mer engagerade i sin pension.

Tid och plats

Denna utbildning kommer att utgå hösten 2023 och har ersatts med PTK:s introduktionskurs i pension och försäkring samt PTK:s grundkurs i pension och försäkring.

Vi håller sista orienteringskursens del 2 den 10 oktober – webbaserad i Teams. Önskar du plats på detta kurstillfälle, mejla utbildning@ptk.se.