Ladda med kunskap till styrelseuppdraget

Publicerat 2021-04-19

Det gäller att ha på fötterna för att kunna påverka styrelsearbetet. PTK har flera kurser för dig som är nyfiken på uppdraget som arbetstagarledamot och för dig som nyligen valts in i en bolagsstyrelse.

Hallå där Ylva Peterson, utbildningsansvarig för bolagsstyrelser på PTK! Varför ska man gå kursen Rollen som bolagsstyrelseledamot?

– För att den handlar om grunden i styrelseuppdraget. Det gäller att förstå sitt ansvar och sina rättigheter i styrelsen, och att kunna ställa rätt frågor. Många arbetstagarledamöter är invalda av sina fackliga organisationer, och har erfarenhet av fackliga uppdrag. Men det är skillnad mellan att vara facklig och att vara bolagsstyrelseledamot. Som ledamot i styrelsen har du samma rättigheter och skyldigheter som en stämmovald.

Vad innehåller kursen?

– Under en dag går vi bland annat igenom de lagar styrelseledamöter måste känna till, hur styrelsens ansvar ser ut och vad som är skillnaden mellan de fyra bolagsorganen: Stämma, styrelse, vd och revisorer.

Finns det fler utbildningar att gå efter Rollen som bolagsstyrelseledamot?

– Ja, det här är grundkursen och när du gått den kan du gå våra andra kurser. Nästa steg är att gå vår utbildning Förståelse för Ekonomi i styrelserummet. Den vänder sig till de som har minst 3 möten per år. För de styrelseledamöter som har fyra eller fler styrelsemöten per år och har gått på minst tre möten kan därefter gå vår diplomutbildning. Där ligger fokus på analys och strategi. Vi har även fördjupningskurser och seminarier.

Kostar det något att gå PTK:s kurser?

– Nej, PTK står för utbildningen och resorna dit och därifrån. Vi vill att så många som möjligt ska gå. Att vara arbetstagarledamot är ett viktigt uppdrag.