Kommer du ihåg – ekonomi?

Publicerat 2023-11-13

För dig som tidigare gått våra utbildningar Förståelse för ekonomi i styrelserummet och/eller Diplom och nu behöver fräscha upp dina kunskaper om resultat- och balansräkningar, årsredovisning, nyckeltal och analys.

I denna helt digitala kurs kan du i egen takt repetera det du lärt dig på våra utbildningar och få verktyg för att kunna analysera ditt bolags ekonomiska situation. Du får på ett visuellt och engagerade sätt lära dig att aktivt använda information från årsredovisningens olika delar.

  • Digitalt – när du vill.

Anmäl dig här