Kassaflödesanalys

Publicerat 2023-08-28

Hur hänger ekonomirapporterna ihop? Hur kan jag snabbt ta till mig en kassaflödesanalys? Hur påverkas företaget av in- och utbetalningar? De här frågorna och många fler får du svar på om du går den här utbildningen.

Syftet med utbildningsdagen är att förbättra din förmåga att förstå det ekonomiska sambandet i ett företag och bidra till klokare beslut i styrelsen.

Kursen sker som en webbutbildning via Teams. Du får på ett visuellt och engagerade sätt lära dig hur du aktivt kan använda informationen från balans- och resultaträkningen samt kassaflödesrapporten för att förstå bolagets ekonomiska situation och utmaningar.

Vem kan gå kursen?

För att gå utbildningen krävs förkunskaper och du ska ha gått antingen

  • Rollen som bolagsstyrelseledamot och Förståelse för ekonomi i styrelserummet eller
  • Diplomutbildningen 2018 eller tidigare, eftersom kassaflödesanalys då inte ingick i utbildningen.

Efter utbildningen kommer du att

  • ha stärkt din förmåga till ett proaktivt styrelsearbete, utifrån en förståelse av kassaflöde
  • förstå det ekonomiska sambandet mellan balans- och resultaträkning samt kassaflödesanalys
  • förstå en bokslutsanalys och kassaflödesberäkning.

Tid och plats: 

  • onsdagen den 4 oktober – webbaserad i Teams (INSTÄLLD)