Förståelse för ekonomi i styrelserummet

Publicerat 2024-04-15

Är du aktiv ledamot i en bolagsstyrelse och behöver öka dina ekonomiska kunskaper? I den här utbildningen får du bekanta dig med begreppen för att kunna förstå och delta i ekonomiska diskussioner i rollen.

Denna utbildning är för dig som är med i en styrelse som har minst tre planerade möten per år. Utbildningen är obligatorisk för att få gå Diplomutbildningen.

Utbildningen ger dig den kunskap du behöver för att förstå de ekonomiska diskussioner som förekommer i styrelsearbetet. Under tre dagar besvarar vi frågor som: Vad är en årsredovisning? Vad ska det stå i en förvaltningsberättelse? Vad är ett rörelseresultat? Vad menas med soliditet? Hur vet jag när företaget mår bra?

Vem kan gå kursen?

Utbildningen vänder sig till dig som är privatanställd tjänsteman och vald som de anställdas ledamot i bolagsstyrelsen, som ordinarie eller suppleant.

För att gå utbildningen måste du

  • ha gått utbildningen Rollen som bolagsstyrelseledamot
  • ha minst tre planerade styrelsemöten per år.

Efter utbildningen kommer du att

  • känna igen och kunna ge exempel på årsredovisningens olika delar
  • kunna återge och förklara vad en resultat- och balansräkning visar
  • veta hur du kan beskriva, beräkna och förklara de vanligaste nyckeltalen
  • kunna använda kunskaperna för analys av information i en årsredovisning.

”Utbildningen är VERKLIGEN proffsig. Jag tycker att övningarna är väl avvägda och man får en bra teoretisk grund inför övningarna. Allt är verkligen toppen!””

En tidigare kursdeltagare

Tid och plats

Om kursen är fullbokad kan du ställa dig på väntelistan som du finner genom att klicka på kurstillfället nedan.