Diplomutbildning

Publicerat 2023-05-09

Har du gått kurserna Rollen som bolagsstyrelseledamot och Förståelse för ekonomi, och vill bredda din kompetens och fördjupa dig i ekonomi, analys och strategi? Då är detta utbildningen för dig.

Denna utbildning är till för dig som är med i en aktiv styrelse med minst fyra bolagsstyrelsemöten per år, och har hunnit delta i minst tre innan kursen startar.

Diplomutbildningen ger dig en bred kompetens inom bolagsstyrelsefrågor. Du får en fördjupad förståelse för ekonomi, analys och strategi. Utbildningen är ett paket i 2 delar.

Förkunskapskraven (se nedan) gör att alla deltagare på utbildningen från början är insatta i vad rollen innebär, har en förståelse för ekonomiska rapporter och kan dela med sig av såväl frågeställningar som tips och råd. Du får dessutom ett nätverk på köpet.

Vem kan gå kursen?

Utbildningen vänder sig till dig som är privatanställd tjänsteman och de anställdas representant i bolagsstyrelsen, som ordinarie eller suppleant.

För att få gå utbildningen måste du

  • ha gått utbildningen Rollen som bolagsstyrelseledamot
  • ha gått utbildningen Förståelse för ekonomi i styrelserummet
  • ha minst fyra planerade styrelsemöten per år och ha deltagit vid minst tre möten innan utbildningen startar.

Innan du blir antagen till utbildningen kommer vi att kontrollera att kraven är uppfyllda.

Efter utbildningen kommer du att

  • kunna analysera och ta ställning till informationen i styrelseunderlag och ekonomiska rapporter
  • kunna diskutera och argumentera för och emot olika förslag
  • vara mer aktiv och känna dig stärkt i din roll som bolagsstyrelseledamot.

Tid och plats