Seminarium: Nytt huvudavtal med ett förstärkt kompetens- och omställningsstöd

PTK träffade i december 2020 en överenskommelse med Svenskt Näringsliv om ett nytt huvudavtal om Trygghet, omställning och anställningsskydd. Martin Wästfelt och Camilla Frankelius, förhandlingsledarna, ger på seminariet en övergripande bild av de frågor som förhandlingen omfattade och hur de är tänkta att förverkligas.

Fakta

Datum: 21 juni 2021 15:30 – 17:00

Plats: Teamsmöte

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This kurs is currently closed

OBS! Nytt datum på grund av att de statliga utredningarna läggs fram i månadsskiftet maj/juni i stället för mitten av maj som var planerat.  

Huvudavtalet förutsätter bland annat att staten genomför vissa lagändringar kring studiestöd samt tillskapar en ny statlig omställningsorganisation för de som inte omfattas av kollektivavtal.

Under våren har två statliga utredningar tittat på dessa frågor och de kommer den 15 maj att lägga fram sina förslag.

Seminariet inleds av Martin Wästfelt och Camilla Frankelius som var PTK:s förhandlingsledare under denna förhandling. De kommer att ge en övergripande bild av de frågor som förhandlingen omfattade och hur de är tänkta att förverkligas. Därefter kommer det att ges en mer ingående beskrivning av de förändringar som nu föreslås såväl i lag som i kollektivavtal.

Seminariet vänder sig främst till anställda i PTK:s 25 medlemsförbund. Anmäl dig senast torsdagen den 17 juni och du får en teamslänk fredagen den 18 juni.