Seminarium: Ett arbetsmiljöavtal för privat sektor?

I dag saknas det ett centralt arbetsmiljöavtal för privat sektor, medan det finns sektorsavtal för arbetsmiljö på statliga och KR-sektor. På seminariet medverkar arbetsmiljöexperterna Daniel Gullstrand, PTK, och Erik Hallsenius, OFR, som vill diskutera frågan om arbetsmiljöavtal med dig.

Fakta

Datum: 29 mars 2022 09:00 – 10:30

Plats: Teamsmöte

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This kurs is currently closed

Välkommen till ett seminarium för förbundsanställda om arbetsmiljöavtalet 1976-1992. Fram till 1992 reglerades frågor om samverkan, arbetsmiljökunskap och företagshälsovård i ett centralt arbetsmiljöavtal mellan LO, PTK och SAF.

I dag saknas det centrala avtalet för privat sektor, men det finns motsvarande sektorsavtal för statlig och KR-sektor. Varför sades avtalet upp, vad innehöll det, och hur arbetar PTK med frågorna idag? Vad blev konsekvenserna för förbunden och hur skiljer sig de fackliga förutsättningarna för arbetsmiljöarbete mellan statlig, kommunal och privat sektor idag?

Daniel Gullstrand, arbetsmiljöexpert PTK, inleder om arbetsmiljöavtalet och om hur PTK arbetar idag. Erik Hallsenius, arbetsmiljöexpert OFR, berättar om erfarenheter från statlig och KR-sektors avtal. Men framför allt kommer seminariet att innehålla mycket diskussion och inspel från dig som deltagare.

Seminariet vänder sig främst till anställda i PTK:s 25 medlemsförbund. Anmäl dig senast fredagen den 25 mars. Du får en teamslänk dagen innan föreläsningen.