Rollen som bolagsstyrelseledamot

Kursen ger en inblick i vad det innebär att vara de anställdas representant i bolagsstyrelsen och vilket ansvar som följer med rollen.
Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This kurs is currently closed