Rollen som bolagsstyrelseledamot

Vilket ansvar har jag? Vad får jag säga på styrelsens möten? Hur kan jag påverka? Har jag rätt till arvode? De här frågorna och många fler får du svar på om du går den här utbildningen.

Fakta

Datum: 04 maj 2023 08:30 – 17:00

Plats: Webbutbildning i Teams

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This kurs is currently closed

Denna utbildning är obligatorisk för dig som vill anmäla dig till våra övriga utbildningar för bolagsstyrelseledamöter.

Syfte

Syftet med kursdagen är att du ska få en inblick i vad det innebär att vara de anställdas representant i bolagsstyrelsen och vilket ansvar som följer med rollen.

Utbildningens upplägg

Inför kursen kommer du att få förberedande webbuppgifter att göra på egen hand.

Kursdagen genomförs sedan som en webbutbildning i Teams. Du får genom teori, övningar och diskussioner en introduktion till de lagar, regler, rättigheter och skyldigheter du behöver ha koll på. Du får också kunskap och verktyg för att kunna engagera dig och nå inflytande i styrelserummet.

Vem kan anmäla sig?

Utbildningen vänder sig till dig som är privatanställd tjänsteman och vald som de anställdas representant i bolagsstyrelsen, som ordinarie eller suppleant.

Efter utbildningen kommer du att

  • förstå vad rollen som styrelseledamot innebär och kunna beskriva den
  • veta vilket ansvar en ledamot har och kunna ge exempel
  • ha en övergripande bild av de mest väsentliga lagar och regler som styr uppdraget.

”Jag är övertygad om man gör ett bättre jobb och blir bättre i funktionen om man går de här utbildningarna.”

Mary Westermark

Suppleant i bolagsstyrelsen Svensk Kärnbränslehantering

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri.

Som bolagsstyrelseledamot har du rätt till ledighet utan löneavdrag.

Läs mer om villkor för våra kurser.

Den här kursen är inte längre öppen för anmälan.