Pension och försäkring för försäkringsinformatörer och motsvarande roller

Hur skapar du engagemang kring pension och försäkring? Vad behöver du själv kunna och vilka verktyg finns? I den här utbildningen får du kunskap, inspiration och nätverk som hjälper dig i din roll.

Fakta

Datum: 23 november 2021 – 27 april 2022

Plats: Stockholm - fysisk kurs (om läget tillåter)

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This kurs is currently closed

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge dig verktyg för att inspirera och stötta dina kollegor inom området pension och försäkring.

Vem kan anmäla sig?

Utbildningen vänder sig till dig som är förtroendevald försäkringsinformatör eller har liknande roll. Du kanske är ny ny i din roll eller behöver ny inspiration i ditt uppdrag. Den är på en grundläggande nivå och kräver inga förkunskaper.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är uppdelad i två kurstillfällen om två plus en dag. Vi varvar föreläsningar, gruppaktiviteter och arbeten med olika case. Inför bägge träffarna kommer du få några enkla uppgifter att göra på egen hand.

Del 1 (2 dagar)

Under dessa två dagar går vi igenom vad det innebär att ha en roll med informationsansvar samt pensions- och försäkringsskyddet. Du får träffa representanter från försäkringsbolag och myndigheter som berättar om sina verksamheter. Du får också bekanta dig med olika verktyg som exempelvis Avtalats Rådgivningstjänst och minpension.se.

Tillsammans med andra förtroendevalda utbyter du erfarenheter och får inspiration för aktiviteter på din arbetsplats. Det krävs ett stort engagemang då vi jobbar interaktivt, i grupp och med olika case.

Del 2 (1 dag)

Utbildningen fortsätter med repetition och påfyllnad där du får bredda dina kunskaper och har möjlighet att ställa frågor. Vi ägnar också mycket tid åt diskussion och erfarenhetsutbyte.

Utbildningen avslutas med ett quiz och utvärdering.

Efter utbildningen kommer du att:

  • veta hur pensionspyramiden är uppbyggd och kunna ge exempel på lagstadgade- och kollektivavtalade försäkringar
  • kunna förstå och förklara pensionssystemet och veta var du vänder dig med frågor inom området
  • kunna använda och förklara hur man använder de olika verktygen som presenteras under utbildningen, till exempel Avtalats Rådgivningstjänst, Pensionsmyndigheten och minpension.se
  • ha tillgång till ett nätverk av specialister och andra förtroendevalda
  • ha fått inspiration och kunskap som stärker dig i din roll inom försäkringsinformation.

Ingen kostnad

Kursen är kostnadsfri. Du har rätt till ledighet och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Läs mer om villkor för våra kurser.

Den här kursen är inte längre öppen för anmälan.