Kassaflödesanalys

Hur hänger ekonomirapporterna ihop? Hur kan jag snabbt ta till mig en kassaflödesanalys? Hur påverkas företaget av in- och utbetalningar? De här frågorna och många fler får du svar på om du går den här utbildningen.

Fakta

Datum: 25 oktober 2021 08:30 – 17:00

Plats: Webbutbildning i Teams

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This kurs is currently closed

Syfte

Syftet med utbildningsdagen är att förbättra din förmåga att fokusera på relevanta frågor för styrelsen och bidra med klokare beslut.

Utbildningens upplägg

Utbildningen sker som en webbutbildning via Teams. Du får på ett visuellt och engagerade sätt lära dig hur du aktivt kan använda informationen från balans- och resultaträkningen samt kassaflödesrapporten för att förstå bolagets ekonomiska situation och utmaningar.

Vem kan anmäla sig?

För att gå utbildningen krävs förkunskaper och du ska ha gått antingen

  • Rollen som bolagsstyrelseledamot och Förståelse för ekonomi i styrelserummet eller
  • Diplomutbildningen 2018 eller tidigare, eftersom kassaflödesanalys då inte ingick i utbildningen.

Efter utbildningen kommer du att

  • ha stärkt din förmåga till ett proaktivt styrelsearbete, utifrån en förståelse av kassaflöde
  • förstå det ekonomiska sambandet mellan balans- och resultaträkning samt kassaflödesanalys
  • förstå en bokslutsanalys och kassaflödesberäkning.

Anmälan och kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Som bolagsstyrelseledamot har du rätt till ledighet utan löneavdrag.

Den här kursen är inte längre öppen för anmälan.

Vi har uppdaterat personuppgiftspolicyn. Du kan läsa den på denna länk. För frågor, kontakta oss på info@ptk.se

×