Grundkurs i pension och försäkring

Är du förförtroendevald eller ansvarar för pensions- och försäkringsfrågor i lokala facket? Vill du ha mer än bara övergripande kunskaper om pension och försäkring? Då är det här en utbildning för dig.

Fakta

Datum: 4 december 10:30 – 6 december 2023 15:30

Plats: Radisson Blu Royal Viking Hotel, Vasagatan 1, Stockholm

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This kurs is currently closed

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge dig som förtroendevald grundkunskaper inom pension och försäkring för privatanställda tjänstemän.

Vem kan anmäla sig?

Denna kurs riktar sig till dig som är fackligt förtroendevald och kommer i kontakt med pensions- och försäkringsfrågor.

Du kanske sitter i lokal facklig styrelse eller på annat sätt kommer i kontakt med arbetsgivarens verksamhet i frågor som kan påverka medlemmarna. Förtroendearbetet i din roll innebär att du behöver grundläggande kunskaper inom pension och försäkringsfrågor för att kunna stötta och guida medlemmar. Du kanske behöver göra en snabb analys av en situation som kräver ytterligare insatser från dig, förbundet eller andra experter/aktörer.

För att gå utbildningen ska du ha gått PTK:s introduktionsutbildning eller besitta motsvarande kunskaper.

Utbildningens upplägg

Utbildningen pågår under tre dagar. Det krävs ett stort engagemang då vi jobbar mycket interaktivt. Innan vi träffas kommer du att få förberedande webbuppgifter att göra på egen hand.

Under kursdagarna kommer vi att logga in på olika pensionsverktyg, och för att kunna använda dem krävs e-legitimation.

Utbildningen avslutas med ett kort quiz och en utvärdering i efterhand.

Efter utbildningen kommer du att

  • ha fått en helhetsbild av hur pensionssystemet ser ut och veta vilka försäkringar de ITP-försäkrade omfattas av
  • ha fått kunskap om de lagstadgade och kollektivavtalade försäkringarna vid sjukdom, arbetsskada, dödsfall och ålderspension
  • förstå och kunna använda din kunskap i ditt nuvarande uppdrag och använda de verktyg som finns, till exempel Avtalat Rådgivningstjänst, minpension.se, ditt nätverk och övriga relevanta webbplatser
  • kunna stötta medlemmar i frågor inom ITP-området genom att analysera, dra slutsatser och agera utifrån uppkomna situationer
  • kunna fånga upp och analysera situationer inom området på din arbetsplats och samarbeta med eller överlämna ärenden till ditt förbund.

Ingen kostnad

Kursen är kostnadsfri. Du har rätt till ledighet och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Läs mer om villkor för våra kurser.

Avbokning

Om du får förhinder att delta på kursen måste du avboka dig snarast möjligt så din plats kan gå till den kursdeltagare som står på tur i väntelistan. Avbokning sker till utbildning@ptk.se

Den här kursen är inte längre öppen för anmälan.