Grundkurs för klubbordförande och förtroendevalda i lokala facket

Är du klubbordförande eller ansvarig för pensions- och försäkringsfrågor i lokala facket? Vill du ha mer än bara övergripande kunskaper om pension och försäkring? Då är det här en utbildning för dig.

Fakta

Datum: 19 oktober 13:00 – 21 oktober 2021 16:00

Plats: Webbutbildning i Zoom

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This kurs is currently closed

Syfte

Är du klubbordförande eller har ett annat fackligt uppdrag med intresse för pensions- och försäkringsfrågorna på din arbetsplats? Vill du ha mer än bara övergripande kunskaper om pension och försäkring? Då är det här en utbildning för dig.

Vem kan anmäla sig?

Utbildningen vänder sig till klubbordförande eller motsvarande roll som kommer i kontakt med dessa frågor, och som redan har gått PTK:s introduktionsutbildning eller har motsvarande kunskap.

Du kanske sitter i lokal facklig styrelse eller på annat sätt kommer i kontakt med arbetsgivarens verksamhet i frågor som kan påverka medlemmar i frågor inom området. Du behöver grundläggande kunskaper inom pension och försäkringsfrågor för att kunna stötta och guida medlemmar samt att kunna göra en snabbanalys av en situation som kan behöva ytterligare insatser från dig, förbundet eller andra experter/aktörer.

Utbildningens upplägg

Utbildningen pågår under tre dagar och är helt webbaserad. Det krävs ett stort engagemang då vi jobbar mycket interaktivt. Innan vi träffas kommer du att få förberedande webbuppgifter att göra på egen hand.

Under kursdagarna kommer vi att logga in på olika pensionsverktyg, och för att kunna använda dem krävs e-legitimation.

Utbildningen avslutas med ett kort quiz och en utvärdering i efterhand.

 

Efter utbildningen kommer du att:

  • ha fått en helhetsbild av hur pensionssystemet ser ut och veta vilka försäkringar de ITP-försäkrade omfattas av
  • ha fått kunskap om de lagstadgade och kollektivavtalade försäkringarna vid sjukdom, arbetsskada, dödsfall och ålderspension
  • förstå och kunna använda din kunskap i ditt nuvarande uppdrag och använda de verktyg som finns, till exempel Rådgivningstjänst.se, minpension.se, ditt nätverk och övriga relevanta webbplatser
  • kunna stötta medlemmar i frågor inom ITP-området genom att analysera, dra slutsatser och agera utifrån uppkomna situationer
  • kunna fånga upp och analysera situationer inom området på din arbetsplats och samarbeta med eller överlämna ärenden till ditt förbund.

Ingen kostnad

Kursen är kostnadsfri. Du har rätt till ledighet och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Läs mer om villkor för våra kurser.

Den här kursen är inte längre öppen för anmälan.