Grundkurs för förbundsanställda

Är du anställd på ett av PTK:s medlemsförbund? Vill du bygga på dina kunskaper kring pension och försäkringsskyddet i lagar och kollektivavtal? Då är det här kursen för dig.

Fakta

Datum: 16 november 09:00 – 17 november 2021 16:30

Plats: Webbutbildning i Zoom

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This kurs is currently closed

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge dig som förbundsanställd grundkunskaper inom pension och försäkring för privatanställda tjänstemän.

Vem kan anmäla sig?

Utbildningen vänder sig till förbundsanställda som regelbundet kommer i kontakt med pension- och försäkringsfrågor.

För att gå utbildningen ska du ha gått PTK:s introduktionsutbildning eller besitta motsvarande kunskaper.

Utbildningens upplägg

Utbildningen pågår under två dagar. Inför den första dagen kommer du att få förberedande webbuppgifter att göra på egen hand.

Under utbildningsdagarna krävs ett stort engagemang eftersom vi jobbar mycket interaktivt. Vi kommer bland annat att arbeta med olika digitala pensionsverktyg. För att kunna använda dessa krävs e-legitimation.

Utbildningen avslutas med ett kort quiz på plats och utvärdering i efterhand.

Efter utbildningen kommer du att:

  • ha fått kunskap om de lagstadgade och kollektivavtalade försäkringarna vid sjukdom, arbetsskada, dödsfall och ålderspension
  • förstå och kunna använda din kunskap i ditt arbete och använda de verktyg som finns, till exempel Avtalats Rådgivningstjänst, Pensionsmyndigheten.se och minpension.se
  • kunna stötta medlemmar i frågor inom ITP-området, genom att analysera, dra slutsatser och agera utifrån uppkomna situationer
  • veta vart du kan vända dig när du behöver djupare information eller stöd i frågeställningar och ärenden inom området

 

Ingen kostnad

Kursen är kostnadsfri. Du har rätt till ledighet och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Läs mer om villkor för våra kurser.

Den här kursen är inte längre öppen för anmälan.