Förståelse för ekonomi i styrelserummet

Behöver du kunskap om resultat- och balansräkningar, årsredovisning och nyckeltal för att kunna bli mer aktiv i styrelserummet? Då är det här rätt utbildning för dig.

Fakta

Datum: 9 maj 08:30 – 11 maj 2023 16:00

Plats: Webbutbildning i Teams

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This kurs is currently closed

Denna utbildning är obligatorisk för dig som vill anmäla dig till våra övriga fortsättningsutbildningar för bolagsstyrelseledamöter.

Syfte

Syftet med utbildningen är att du ska få kunskap och förståelse för vad en årsredovisning ska innehålla, hur resultat- och balansräkningen är uppbyggd, vilka de vanligaste nyckeltalen är och hur en årsredovisning kan analyseras.

Vem kan gå kursen?

Utbildningen vänder sig till dig som är privatanställd tjänsteman och vald som de anställdas representant i bolagsstyrelsen, som ordinarie eller suppleant.

För att få gå utbildningen måste du

  • ha gått utbildningen Rollen som bolagsstyrelseledamot.
  • ha minst tre planerade styrelsemöten per år.

Utbildningens upplägg

Inför kursen kommer du att få förberedande webbuppgifter att göra på egen hand.

Kursen genomförs som en webbutbildning i Teams. Du får genom teori, övningar och diskussioner en introduktion till årsredovisningens innehåll och hur den kan användas för att analysera en verksamhet.

Efter utbildningen kommer du att

  • känna igen och kunna ge exempel på årsredovisningens olika delar
  • kunna återge och förklara vad en resultat- och balansräkning visar
  • veta hur du kan beskriva, beräkna och förklara de vanligaste nyckeltalen
  • kunna använda kunskaperna för analys av information i en årsredovisning.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri.

Vid avbokning

Om du får förhinder att delta på kursen vill vi att du avbokar dig snarast möjligt så din plats kan gå till annan kursdeltagare. Vi har ofta köer till våra kurser. Avbokning sker till utbildning@ptk.se

Som bolagsstyrelseledamot har du rätt till ledighet utan löneavdrag. Läs mer om villkor för våra kurser.

 

Den här kursen är inte längre öppen för anmälan.