Diplomutbildning, del 1 3-5 maj del 2 13-16 juni

Känner du att du skulle behöva mer kunskap och stöd i din roll som bolagsstyrelseledamot? Har du fyra eller fler styrelsemöten per år? Då är det här en utbildning för dig.

Fakta

Datum: 3 maj 13:00 – 16 juni 2022 13:00

Plats: Djurönäset, Djurö

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This kurs is currently closed

Den här kursen är inte längre öppen för anmälan.

Syfte

Utbildningen ger dig en djupare kompetens inom bolagsstyrelsefrågor.

Förkunskapskraven (se nedan) gör att alla deltagare på utbildningen från början är insatta i vad rollen innebär, har en förståelse för ekonomiska rapporter och kan dela med sig av såväl frågeställningar som tips och råd. Du får dessutom ett nätverk på köpet.

Vem kan anmäla sig?

Utbildningen vänder sig till dig som är privatanställd tjänsteman och de anställdas representant i bolagsstyrelsen, som ordinarie eller suppleant. För att få gå utbildningen måste du

Innan du blir antagen till utbildningen kommer vi att kontrollera att kraven är uppfyllda.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är uppdelad i två delar på totalt sex dagar på internat.

Fokus på analys, 2,5 dagar

Under denna del får du lära dig mer om hur man analyserar företaget för att kunna bedöma den ekonomiska situationen. Vi diskuterar även frågor om din roll i styrelsen – ansvar och befogenheter.

Fokus på strategi, 3,5 dagar

Under kursens andra del jobbar vi med ett case där du får tillämpa kunskaperna från tidigare kursdelar som en integrerad och naturlig del. Du får praktisera ett styrelsearbete och ta ställning till olika händelser i din roll som styrelseledamot. Fokus ligger på styrelsens huvudsakliga arbetsområden – strategi och framtidsfrågor. 

Efter utbildningen kommer du att kunna

  • analysera och ta ställning till informationen i styrelseunderlag och ekonomiska rapporter
  • diskutera och argumentera för och emot olika förslag
  • vara mer aktiv och känna dig stärkt i din roll som bolagsstyrelseledamot.

Anmälan och kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Som bolagsstyrelseledamot har du rätt till ledighet utan löneavdrag.

Du anmäler dig till utbildningens två delar samtidigt.

 

”Jag känner mig trygg på styrelsemötena. Tidigare var jag mer tyst av rädsla att säga något som lät okunnigt eller felplacerat.”

Tidigare kursdeltagare – Anna Herdenstam programledare Expressen-TV