Diplomutbildning, 23-25 april och 27-30 maj

Känner du att du skulle behöva mer kunskap och stöd i din roll som bolagsstyrelseledamot? Har du fyra eller fler styrelsemöten per år? Då är det här en utbildning för dig.

Fakta

Datum: 23 april 13:00 – 30 maj 2024 13:00

Plats: Fågelbrohus, Fågelbrovägen 20, Värmdö (Stockholm)

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This kurs is currently closed

Syfte

Utbildningen ger dig en djupare kompetens inom bolagsstyrelsefrågor.

Förkunskapskraven (se nedan) gör att alla deltagare på utbildningen från början är insatta i vad rollen innebär, har en förståelse för ekonomiska rapporter och kan dela med sig av såväl frågeställningar som tips och råd. Du får dessutom ett nätverk på köpet.

Vem kan gå kursen?

Utbildningen vänder sig till dig som är privatanställd tjänsteman och de anställdas ledamot i bolagsstyrelsen, som ordinarie eller suppleant. För att få gå utbildningen måste du

Innan du blir antagen till utbildningen kommer vi att kontrollera att kraven är uppfyllda.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är uppdelad i två delar på totalt sex dagar på internat.

Fokus på analys, 2,5 dagar

Under denna del får du lära dig mer om hur man analyserar företaget för att kunna bedöma den ekonomiska situationen. Vi diskuterar även frågor om din roll i styrelsen – ansvar och befogenheter.

Fokus på strategi, 3,5 dagar

Under kursens andra del jobbar vi med ett case där du får tillämpa kunskaperna från tidigare kursdelar som en integrerad och naturlig del. Du får praktisera ett styrelsearbete och ta ställning till olika händelser i din roll som styrelseledamot. Fokus ligger på styrelsens huvudsakliga arbetsområden – strategi och framtidsfrågor. 

Efter utbildningen kommer du att

  • kunna analysera och ta ställning till informationen i styrelseunderlag och ekonomiska rapporter
  • kunna diskutera och argumentera för och emot olika förslag
  • vara mer aktiv och känna dig stärkt i din roll som bolagsstyrelseledamot.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri men avbokar du senare än 4 veckor innan kursstart debiteras en avgift för kost, logi och eventuella resekostnader om du inte har sjukintyg från arbetsgivaren.

Du anmäler dig till utbildningens två delar samtidigt.

Du måste vara inloggad för att anmäla dig till den här kursen.