Digital kurs: Trygghetsöverenskommelsen

Trygghetsöverenskommelsen innebär nya möjligheter till vidareutbildning mitt i yrkeslivet och också förändringar i arbetsrätten. På den här digitala kursen lär du dig mer om regelverket och tillämpningen av det.
Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This kurs is currently closed

Syfte

Syftet med kursen är att du ska få en helhetsbild av den nya lagstiftningen och huvudavtalet och hur dessa hänger ihop. Du får bakgrunden till överenskommelsen, en genomgång av lag- och avtalsändringar och du får lyssna på experter och förhandlare som reder ut begreppen, blandat med reflektions- och tillämpningsövningar.

Vem kan anmäla sig?

Utbildningen vänder sig till dig som är anställd eller förtroendevald i något av PTK:s medlemsförbund.

Kursens upplägg

Du går kursen när det passar dig. Den tar cirka tre timmar att gå igenom och du kan närsomhelst pausa och sedan komma tillbaka och fortsätta där du senast slutade. I de olika kapitlen intervjuas förhandlare och jurister som varit med och tagit fram det nya huvudavtalet och filmerna varvas med förklarande text och övningar. Kursen är indelad i sex kapitel och i början av varje kapitel står beräknad tidsåtgång.

Kursens kapitel är:

  • Introduktion: bakgrunden till överenskommelsen
  • Omställnings- och kompetensstöd: stöd i lag och avtal för att underlätta för den som är mellan jobb att komma i ny sysselsättning och, för anställda, för att stärka individens framtida ställning på arbetsmarknaden.
  • Anställningsskydd, del 1: Lag och avtal: förändringar i lag och avtal vad gäller anställningsskyddet med fokus på sakliga skäl.
  • Anställningsskydd, del 2: PTK-L: samverkan mellan lokala PTK-förbund vid arbetsbristsuppsägningar.
  • Anställningsskydd, del 3: Avtalsturlista: att försöka komma överens om hur arbetsbristen ska hanteras.
  • Anställningsskydd, del 4: Turordningsregler: undantagen som arbetsgivaren kan tillämpa om ingen avtalsturlista träffas.

Ingen kostnad

Utbildningen är kostnadsfri för anställda och förtroendevalda inom PTK:s medlemsförbund. Du som är förtroendevald har rätt att gå kursen på betald arbetstid enligt förtroendemannalagen.

Du måste vara inloggad för att anmäla dig till den här kursen.