Digital kurs: Att förhandla turordning

I och med det nya huvudavtalet blir det viktigare för lokala fackliga företrädare att samarbeta vid arbetsbristförhandlingar. Det blir också viktigt att känna till de nya reglerna om arbetsgivarens rätt att göra undantag från turordningen och förstå vad det innebär att förhandla om en avtalsturlista.
Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This kurs is currently closed

Syfte

På den här digitala kursen lär du dig grunderna i vad det innebär att samverka med övriga tjänstemannafack i så kallade PTK-L. Du får också en kort bakgrund till Trygghetsöverenskommelsen, men huvudfokus ligger på hur ni gemensamt ska tänka när ni förhandlar i en arbetsbristsituation, i och med de delvis nya förutsättningarna i huvudavtalet.

Fokus ligger på att i förhandling försöka komma överens med arbetsgivaren om hur arbetsbristen ska lösas och vi går också igenom de undantag från turordningen som arbetsgivaren sedan kan göra, om ni inte kan komma överens om en så kallad avtalsturlista.

Vem kan anmäla sig?

Utbildningen vänder sig till dig som är förtroendevald i ett PTK-förbund.

Utbildningens upplägg

Den digitala kursen består av tre moduler:

  • Att samverka i PTK-L
  • Att förhandla avtalsturlista
  • Om ingen avtalsturlista träffas

Kursen tar cirka 45 minuter och du går den på egen hand när det passar dig.

Ingen kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Som förtroendevald har du rätt till ledighet utan löneavdrag när du går denna utbildning.

Du måste vara inloggad för att anmäla dig till den här kursen.